Ny bog gør op med silotænkning i teknisk ledelse

Bogen ”Ledelsessystemer” tilbyder en ny måde at forstå og implementere effektive ledelsessystemer. DDV har især inspireret til bogens kapitel om vedligeholdelsesledelse.

Optimering

Inden for teknisk ledelse betragter man ofte arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og vedligehold som separate fagområder. Dette har ført til store udfordringer og mangel på sammenhængende information.

”Ledelsessystemer – Teknisk ledelse af miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og vedligehold” udfylder dette hul ved at forbinde de fire fagområder på en måde, der viser, hvordan man helt konkret kan gribe teknisk ledelse an på en måde, der understøtter samarbejdet.

Forfatterne præsenterer helhedsmodellen, der integrerer områdernes berøringsflader og giver indblik i sammenhængen og dynamikken mellem arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og vedligehold. Og de introducerer en række værktøjer, der understøtter det systematiske arbejde med at organisere ledelsen inden for de enkelte fagområder.

 

DDV som inspirationskilde

En af forfatterne til bogen er Rikke Frank-Daub, der er lektor på Maskinmesterskolen København, hvor hun underviser i ledelse, økonomi og sikkerhed.

I bogens forord kommer hun sammen med sin medforfatter Allan Larsen, der er chefkonsulent og fagansvarlig i Banedanmark, ind på bogens inspirationskilder:

Biblen inden for vedligehold er bogen ”Vedligehold” af Den Danske Vedligeholdelsesforening (DDV). Den har været en stor inspirationskilde for tilblivelsen af denne bog – særligt i forhold til bogens kapitel om vedligeholdelsesledelse, skriver forfatterne i forordet og takker samtidig DDV og Eva Mosegaard.

Om formålet med bogen skriver forfatterne:

»Der har manglet et sammenhængende stof, der kunne knytte de fire fagområder sikkerhed, miljø, kvalitet og vedligehold sammen og samtidig tydeliggøre samspillet mellem disse, set i et ledelsesperspektiv. Der er meget specialiseret litteratur og forskning at vælge imellem, når det drejer sig om de fire områder enkeltvis, men der har været en ”hvid plet på landkortet”, blandt andet i relation til de læringsmål, der gør sig gældende for uddannelse af fremtidens tekniske ledere.«

Hensigten med bogen er således at forsøge at styrke koblingen mellem det overordnede ledelsessystem til de daglige handlinger og elementer, der konstituerer ledelsessystemer til henholdsvis kvalitet, sikkerheds-, og arbejdsmiljø samt vedligehold.

 

Helhedsmodellen

Bogen har også fokus på, hvordan og hvorfor en helhedsorienteret ledelse indenfor områderne kan gøre den store forskel.

»Vi har udviklet en model, som vi kalder Helhedsmodellen. Modellen integrerer fagområdernes berøringsflader og interaktion med den organisatoriske kontekst som klangbund, hvorved læseren får et indblik i sammenhængen og dynamikken imellem fagområderne. Bogen er således et opslagsværk til brug i, især i de tekniske uddannelsesretningers studieforløb, samt i senere erhvervskarriere.«

Det er forfatternes håb, at bogens indføring i centrale emner indenfor faget og deres sammenhæng kan finde anvendelse for både maskinmesterstuderende og andre tekniske uddannelsesretninger, såsom for eksempel ingeniører og teknologer.

»Ikke mindst kan bogen også benyttes som håndbog for de mange engagerede og dygtige praktikere, der søger konkret inspiration til daglige udfordringer, som ledere eller medarbejdere eller blot interesserede i en anden måde at anskue ledelsessystemerne og deres liv i organisationen på,« lyder det endvidere i forordet.

Om bogen

Titel: Ledelsessystemer – Teknisk ledelse af miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og vedligehold

Forfattere: Rikke Frank-Daub & Allan Larsen

ISBN: 9788750061366

Sider: 288

Pris: 450 kroner

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering